Onze diensten

Nieuw item

Samengevat ziet ons dienstenportfolio er als volgt uit: 

  • Intercollegiale doorlening: gebruik van ons concept van intercollegiale doorlening vanuit onze pools, om zo capaciteitsbehoeftes te vervullen en kandidaten die werkzaam zijn in het (semi-)publieke domein klussen te bieden. Interesse in een dergelijke constructie? Neem dan contact op met Bram van Glabbeek: bram@regioeffect.nl of 06-51592700.  
  • Van-werk-naar-werk trajecten: opbrengst van dit traject is begeleiding naar ander werk en uitstroom. Gedurende het traject wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever. Na een persoonlijk intakegesprek, wordt gezamenlijk een maatwerkplan opgesteld aan de hand van het 7-stappenplan. Desgewenst verrichten we onafhankelijke toetsing van de uitgevoerde van-werk-naar-werk-trajecten.  
  • Duurzame Inzetbaarheids Contracten (DIC's): is de overkoepelende naam voor onze trajecten waarin wij medewerkers van-werk-naar-werk begeleiden, onder de zekerheid van een doorlopend dienstverband en op maat gemaakte begeleiding vanuit RegioEffect. Als werkgever wordt u volledig ontlast door het aangaan van een DIC met ons, doordat wij het oorspronkelijke dienstverband overnemen (inclusief ABP-opbouw) en gericht gaan begeleiden per kandidaat. Als medewerker levert een DIC je een dienstverband met behoud van salaris en ABP, van waaruit je met en door ons naar fijn nieuw werk wordt bemiddeld. Voor meer informatie en voorwaarden over van-werk-naar-werk tracjten en DIC's neem gerust contact met Monique van Wagenberg op via: info@regioeffect.nl of 06-13611699.  
  • Jobsearch: de kern van onze Jobsearchmethodiek bestaat uit een kortdurend en intensief traject, waarbij we voor de kandidaat actief op zoek gaan naar werk dat past bij de capaciteiten van de kandidaat. Het 'jagen op banen' wordt dan onze verantwoordelijkheid. De kandidaat moet in ieder geval, door actieve bemiddeling onzerzijds, en begeleiding op het gebied van solliciteren en presenteren binnen 6 maanden geplaatst kunnen worden op regulier betaald werk, dan wel in uitwisseling geplaatst kunnen worden. Voor meer informatie over onze jobhunting kunt u contact opnemen met Bram van Glabbeek, via: bram@regioeffect.nl of 06-51592700.  
  • Loopbaancoaching: binnen onze coaching staat een persoonlijke benadering voorop. Zowel persoonlijke groei van de kandidaat, als groei van op het gebied van leiderschap en persoonlijke communicatievaardigheden, komen hierbij op de eerste plaats. Voor het bieden van deze professionele loopbaancoaching hebben wij NOLOC-gecertificeerde adviseurs in dienst. Voor meer informatie of vragen over loopbaancoaching kunt u contact opnemen met: Monique van Wagenberg: info@regioeffect.nl of 06-13611699.  
  • Programma's op duurzame inzetbaarheid: aansluitend op de strategische visie en het HR-beleid van een organisatie, ontwerpen we op maat gemaakte programma's op duurzame inzetbaarheid. Deze programma's hebben als doel de duurzame inzetbaarheid van het personeel van de organisatie te verhogen en dit praktisch door te vertalen in dagelijkse activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het programma dat we voor de Gemeente Tiel hebben gedaan. Opbrengsten van dit programma: de medewerker pakt de regie op zijn/haar eigen inzetbaarheid en beschikt over kennis en kunde om de talenten verder te ontwikkelen. Om met ons te sparren over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met: Monique van Wagenberg: info@regioeffect.nl of 06-13611699.  
  • RegioEffect Academie: Vanuit RegioEffect hebben wij al verschillende succesvolle trainingen en workshops mogen verzorgen voor onze actieve kandidaten of voor medewerkers van organisaties met een vraagstuk op duurzame inzetbaarheid. Wij hebben besloten dit per 2018 vorm te geven middels een aparte tak binnen RegioEffect: de RegioEffect Academie. De RegioEffect Academie ontwikkelt trainingen en workshops voor medewerkers binnen de volgende branches: publieke sector, onderwijs en zorg & welzijn. Voorbeelden van workshops en trainingen zijn: workshop ''Loslaten van zekerheden'', training ''Omgaan met werkdruk'' en de LinkedIn training en de Jobclub.  Voor meer informatie over onze workshops kunt u contact opnemen met: Monique Voorn: moniquevoorn@regioeffect.nl of 06-34214836.  
  • Onderwijssector: Onderwijsinstellingen hebben continu te maken met ontwikkelingen die effect hebben op zowel de organisatie als onderwijsmensen. RegioEffect werkt met u samen aan duurzame inzetbaarheid met als doelstelling de kwaliteit van onderwijs en organisatie, continuïteit en werkplezier. Wij hebben ervaring in het PO, VO, MBO, HBO en Universitair onderwijs. Of het nu gaat om een vacaturemelding, collegiale doorlening, individueel maatwerktraject zoals loopbaan oriëntatie, jobsearch, outplacement, van werk naar werk traject of loopbaancoaching, wij gaan samen met u verkennen wat de mogelijkheden zijn. Op organisatieniveau verzorgen wij ook programma's Duurzame Inzetbaarheid die aansluiten bij uw strategische visie en HR-beleid. Doelstelling is het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van het personeel en de organisatie en dit praktisch door te vertalen in de dagelijkse activiteiten op school. Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Ilse Bieleveldt: ilse@regioeffect.nl of 06-11722556.  
  • Uitwisselingspools: wij faciliteren verschillende uitwisselingspools. Zo faciliteren wij de Kempenpool. Dit is een pool voor de professionals die werkzaam zijn binnen de Kempengemeenten. Deze kandidaten kunnen zich inschrijven en worden op maat gesproken en verbonden aan trajecten of klussen extern. Ook faciliteren wij een netwerkprogramma, met als doel om organisaties verder te ontwikkelen door het leren kennen van ketenpartners en het op bouwen van een individueel referentiekader. Vanuit jouw organisatie en andere ketenpartners proberen wij binnen een periode van 6 maanden een groep van excellente medewerkers in gelegenheid te brengen om bij ketenpartners een klus uit te voeren. Tot slot kunnen wij organisaties helpen met het verzorgen en faciliteren van de opzet van een op maat gemaakt pool.  Voor meer informatie over de rol van onze uitwisselingspools kunt u contact opnemen met Bram van Glabbeek: bram@regioeffect.nl of 06-51592700.  
  • Begeleiding van oud-bestuurders (volgens Appa): specifiek voor oud-bestuurders hebben wij een programma ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Als voormalig bestuurder wordt u graag professioneel begeleid naar nieuw werk. Daarvoor is een persoonlijke begeleiding op maat nodig, waarbij wij voor u het proces verzorgen. Hierdoor kunt u zich volledig richten op het vinden van een nieuwe passende uitdaging. U voldoet, wanneer u door ons begeleid wordt, volledig aan uw verplichting tot re-integratie op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Voor meer informatie over de begeleiding van oud-bestuurders kunt u contact opnemen met Monique van Wagenberg: info@regioeffect.nl of 06-13611699.
Recente nieuwsartikelen
Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.