Nog meer succesvolle matches

 

 • December 2017: Docent Engels uit MBO is via een jobsearch-traject aangenomen op een HBO-onderwijsinstelling.
 • December 2017: Medewerker Secretariaat bij GGD gestart als Office-Manager bij de Brandweer.
 • December 2017: Leerkracht primair onderwijs is via outplacement programma gestart bij organisatie als Coördinator Onderwijs voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • December 2017: Directeur Primair Onderwijs heeft een nieuwe school gevonden voor komende 2 jaar (zelfde functie; Directeur Basisonderwijs).
 • November 2017: Docent Klassieke Talen start in Maastricht. Zij wordt vanuit huidige VO-organisatie doorgeleend aan een VO-organisatie te Maastricht.
 • November 2017: Medewerkster van het UWV Eindhoven bemiddeld op functie van toezichthouder bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord.
 • November 2017: Senior Adviseur Financiën van de Nationale Politie bemiddeld op functie van Senior Adviseur Financieel. Management bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord.
 • November 2017: Medewerkster Salarisadministratie van de Nationale Politie bemiddeld op tijdelijke functie bij de Brandweer (Veiligheidsregio Gelderland Zuid).
 • November 2017: Manager van de BSOB geplaatst als teammanager bij de gemeente Vlissingen.
 • Oktober 2017: Adviseur Financiën geplaatst bij de gemeente Overbetuwe.
 • Oktober 2017: Senior Adviseur HRM van een Omgevingsdienst tijdelijk geplaatst bij een Werkbedrijf om de plaatsingsprocedure in een reorganisatie te begeleiden.
 • Oktober 2017: Senior Beleidsadviseur HRM van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden tijdelijk geplaatst bij een Werkbedrijf om de plaatsingsprocedure in een reorganisatie te begeleiden.
 • Oktober 2017: ICT Projectleider van een gemeente in Gelderland tijdelijk doorgeleend bij Bedrijfsvoeringsorganisatie de Connectie in Gelderland.
 • September 2017: Medewerker Groenbeheer van een Omgevingsdienst succesvol doorgeleend naar een gemeente in Noord-Brabant.
 • September 2017: Directeur Primair Onderwijs succesvol geplaatst bij een basisschool in West-Brabant.
 • Augustus 2017: Conservator van een museum in Noord-Brabant is doorgeleend als Projectleider naar een museum te Alkmaar. Zij zal hierbij verantwoordelijk zijn voor het projectplan, het educatieve plan tbv basisscholen en voor de aan te vragen subsidies.
 • Juli 2017: Senior Adviseur van een gemeente in Midden Limburg geplaatst bij een adviesbureau als Verkeerskundig Adviseur.
 • Juli 2017: Medewerker van de Provincie Gelderland tijdelijk geplaatst bij een MBO-onderwijsinstelling in Gelderland.
 • Juli 2017: Indicatiesteller van gemeente Arnhem geplaatst op tijdelijke functie bij een gemeente in Gelderland.
 • Juli 2017: Docent van MBO-onderwijsinstelling in Gelderland geplaatst op functie als Docent bij MBO-onderwijsinstelling in Brabant.
 • Juli 2017: Docent Scheikunde Voortgezet Onderwijs geplaatst als Onderzoeker bij een Hogeschool in Limburg.
 • Juli 2017: Beleidsmedewerker van een gemeente in Brabant doorgeleend naar gemeente in Noord Limburg.
 • Juli 2017: Controller vanuit een omgevingdienst succesvol doorgeleend op een tijdelijke functie van Business Controller bij een zorginstelling in Gelderland.
 • Juni 2017: Leerkracht van onderwijsinstelling in Midden-Limburg geplaatst als NT2 docent bij onderwijsinstelling in Midden-Limburg.
 • Juni 2017: Senior HR Adviseur geplaatst bij een onderwijsinstelling in Brabant.
 • Juni 2017: Senior Communicatie Adviseur geplaatst bij een gemeente in Noord Brabant.
 • Juni 2017: Senior Adviseur Planning & Control succesvol doorgeleend naar een gemeente in Noord Brabant.
 • Mei 2017: Docent Biologie van een MBO-onderwijsinstelling in Limburg geplaatst op tijdelijke functie bij MBO-onderwijsinstelling in Brabant.
 • Mei 2017: Docent Primair Onderwijs in Midden Limburg geplaatst als Adviseur/Jobcoach bij een reintegratiebedrijf.
 • Mei 2017: Projectleider RO succesvol doorgeleend naar een gemeente in Zuid-Limburg als Projecteleider RO.
 • Mei 2017: Senior Adviseur Ruimtelijk Beleid succesvol doorgeleend naar een gemeente in Gelderland.
 • Mei 2017: P&O adviseur doorgeleend naar een gemeente in Noord-Brabant.
 • Mei 2017: Beleidsmedewerker Sport geplaatst bij een gemeente in Brabant.
 • April 2017: Manager van omgevingsdienst in Brabant succesvol begeleid naar benoeming op managementfunctie bij een zorginstelling in Brabant.
 • April 2017: P&O adviseur geplaatst bij een gemeente in Gelderland.
 • Maart 2017: Senior Beleidsmedewerker Sociaal Domein doorgeleend naar gemeente in Gelderland, per 1 juli is deze kandidaat definitief ingestroomd bij deze gemeente.
 • Februari 2017: WMO Consulent succesvol geplaatst bij gemeente in Gelderland.
 • Februari 2017: Medewerker Facilitair vanuit zorginstelling in Brabant doorgeleend naar Medewerker Facilitair bij Onderwijsinstelling.
 • Februari 2017: Manager vanuit Rijk succesvol ingestroomd binnen samenwerkingsverband gemeenten in Brabant na een succesvolle doorlening aldaar van een jaar.
 • Februari 2017: Interim Afdelingshoofd Beheer en Vastgoed tijdelijk doorgeleend naar een gemeente in Brabant.
 • Februari 2017: Projectleider Zaakgericht Werken tijdelijk geplaatst bij een gemeente in Gelderland.
 • Januari 2017: Beleidsmedewerker Accomodaties doorgeleend vanuit een gemeente in Brabant naar een andere gemeente in Brabant.
 • Januari 2017: Projectleider Taalhuis vanuit Bibliotheek succesvol doorgeleend naar gemeente in Limburg.
 • Januari 2017: HR Adviseur vanuit Waterschapshuis succesvol doorgeleend op een vergelijkbare klus bij een gemeente in Brabant.
 • Januari 2017: Bedrijfskundig Adviseur van Zorginstelling in Gelderland doorgeleend aan gemeente in Gelderland als Beleidsmedewerker Sociaal Domein.