Succesvolle matches

Kandidaten die we met succes naar een nieuwe uitdaging hebben begeleid

 

November 2019

 

 • Een kandidaat die sinds twee maand in een Duurzaam InzetbaarheidsContract zit gaat starten als adviseur financiën bij de gemeente Wageningen.
 • Een 2de spoor kandidaat heeft door haar begeleidingstraject nu duidelijk voor ogen wat zij wil gaan doen. Ze gaat de opleiding Kernvisiecoach volgen en is vol energie bezig met het opstarten van haar eigen bedrijf. 
 • Door een begeleidingstraject is een kandidaat uit het onderwijs overgestapt naar Entrea Lindenhout.
 • Een kandidaat die een begeleidingstraject heeft gevolgd is gedetacheerd bij de Gemeente Heerlen
 • Een kandidaat, die eerder via RegioEffect is bemiddeld, wordt nu gedetacheerd naar GGD Gelderland Zuid. Voor haar een grote wens om bij die organisatie te mogen werken!
 • Een kandidaat, die eerder via RegioEffect gedetacheerd is geweest, is gestart in de functie van projectmedewerker bij Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven. 
 • Bij een kandidaat die een Duurzaam InzetbaarheidsContract heeft is uit de begeleiding naar voren gekomen dat het voor haar waardevol zou zijn om te starten in een werkervaringsplaats (vanwege arbeidsritme en vertrouwen). Dit is geregeld bij het Klantcontactcentrum van de Gemeente Weert.
 • Kandidaat, heeft middels doorlening van RegioEffect een vast contract bemachtigd als officemanager bij Sint Joseph school Nijmegen.
 • Een teamcoach gaat aan de slag via RegioEffect tot aan de zomer 2020 bij een HBO opleiding. 
 • Een kandidaat van ons is bemiddeld voor doorlening naar Zeeland als brug - en sluiswachter. 
 • Een marketing medewerker vanuit hbo onderwijs instelling wilde het roer omgooien naar de Zorg. Zij heeft via RegioEffect en haar eigen netwerk bij diverse instanties een aantal dagen meegedraaid (als soort werkervaringsplaats). De match is rond, zij mag in de flex pool beginnen bij een organisatie waar kinderen/jongeren met psychische en psychiatrische problemen wonen. 

 

Oktober 2019

 

 • Directiesecretaresse uit het onderwijs gaat als bestuurssecretaresse in de zorg werken. Zij is via haar eigen netwerk binnengekomen en heeft meegedaan met de sollicitatie procedure.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam InzetbaarheidsContract bij RegioEffect, en gedetacheerd bij Gemeente Someren, gaat per 1 november in dienst bij gemeente Someren als communicatieadviseur.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam InzetbaarheidsContract bij RegioEffect, gaat via doorlening aan de slag als medewerker Burgerzaken bij Gemeente Maasgouw.
 • Kandidaat gaat met ingang van 5 januari 2020 aan de slag bij Provincie Noord-Brabant als projectleider digitalisering en mobiliteit.
 • Kandidaat heeft na onze loopbaanbegeleiding intern een andere functie gerealiseerd als Medewerker ontwerp en voorbereiding.
 • Kandidaat, voorheen werkzaam binnen de gemeente Tiel, gaat na loopbaanbegeleiding en jobsearch via RegioEffect aan de slag als Gebiedsmakelaar bij de Gemeente West-Betuwe.
 • Kandidaat, eerder werkzaam als wijkcoach bij Gemeente Renkum, is tijdens haar begeleidingstraject succesvol bemiddeld naar Veilig Thuis in het team Triage.

 

September 2019

 

 • Manager werkzaam bij een woningbouwcorporatie in Gelderland is via collegiale doorlening gestart op een tijdelijke opdracht als projectleider bij woningbouwcorporatie Mooiland.
 • Kandidaat uit onze werving en selectiepool, gaat beginnen als BAG-beheerder bij Gemeente Haaren.
 • Kandidaat, werkzaam als ZZP’er op gebied van HR, gaat starten op een mooie opdracht bij Gemeente Beuningen als Senior HR-adviseur.
 • IB-er vanuit Primair Onderwijs heeft de stap gemaakt via een werk ervaringsplaats bij een gemeente op WMO afdeling (administratieve ondersteuning) naar een ondersteunende HR rol binnen een ander bestuur met 13 aangesloten scholen.
 • Kandidaat die werkzaam was bij de Politie gaat starten bij de Gemeente Waalwijk als wijkregisseur.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam InzetbaarheidsContract bij RegioEffect, start per 1 oktober als Adviseur Leefomgeving bij Ruimtemeesters Advies.
 • Kandidaat, voorheen werkzaam als consulent vergunningen, gaat zijn carrière voortzetten als ontwikkelcoach.

 

Juli en Augustus 2019

 

 • Kandidaat van de gemeente Tiel gaat per 1 oktober van start als Programmamanager voor het ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, gaat starten als manager Sportbedrijf bij Gemeente Arnhem.
 • Kandidaat met Duurzaam Inzetbaarheidscontract gaat uitdienst en krijgt een aanstelling bij gemeente Sint Anthonis na het succesvol vervullen van een interim adviesopdracht op het gebied van afval.
 • Na een succesvol begeleidingstraject gaat een project/programma leider van de Provincie Gelderland starten als bestuurssecretaris bij Malderburch - Centrum voor welzijn, wonen en zorg.
 • Tijdens een VWNW traject is een werkcoach van Presikhaaf bedrijven gestart als Consulent Doelmatigheid bij de gemeente Overbetuwe.
 • Een werkcoach van de gemeente Renkum gaat starten in het team Triage bij Veilig Thuis.
 • Teammanager informatievoorziening gaat zijn carrière voortzetten als HBO docent ICT bij Hogeschool Windesheim.
 • Kandidaat, werkzaam als ZZP’er op gebied van HRM/Loopbaancoaching, is geplaatst bij Provincie Gelderland als interim HR-manager.
 • Kandidaat, werkzaam binnen Provincie Gelderland, is via een doorlening gestart op een interim-klus bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. 
 • Kandidaat, werkzaam als ZZP’er op gebied van Manager Gemeentelijk Domein, is geplaatst bij Gemeente Lingewaard als directeur a.i.
 • Leerkracht vanuit Primair Onderwijs heeft via doorlening RegioEffect bij Veiligheidsregio Midden en West Brabant als receptioniste/telefoniste gewerkt. Ze heeft intern gesolliciteerd op een structurele functie als administratief medewerker  en is aangenomen voor deze functie.
 • Kandidaat, werkzaam als docent binnen het Voortgezet Onderwijs, gaat starten binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

 

Juni 2019

 

 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, gaat starten als manager Sportbedrijf bij Gemeente Arnhem.
 • Kandidaat die werkzaam was als teamleider in het reguliere basisonderwijs, gaat starten als ambulant begeleider in het speciaal onderwijs.
 • Kandidaat (voorheen begeleider in de zorg) is aangenomen als HR-medewerker bij een andere zorginstelling.
 • Een kandidaat van de Gemeente Ede die in een Van Werk Naar Werk traject zat is succesvol bemiddeld naar een arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland in een administratieve HR rol.
 • Leerkracht uit het basisonderwijs heeft een nieuwe job gevonden binnen een familiebedrijf binnen de voedingsbranche. zij heeft tijdens het traject ontdekt dat zij met haar hoofd, hart en handen wenst te werken. Mensen vooruit helpen, werken in de dienstverlening, dat geeft haar een goed gevoel. 1 augustus start zij hier  als verkoopmedewerker. Een dynamische, afwisselende baan in een klein team met korte lijntjes.
 • Kandidaat, teamleider uit het  basisonderwijs, heeft een nieuwe job gevonden als leerkracht bij bestuur in de vervangerspool . Op deze manier kan zij met allerlei scholen ervaring op gaan doen en op een later moment keuze maken waar zij permanent wenst les te gaan geven. Zij werkt nu ook nog een stuk dichter bij huis. Zij is blij met deze nieuwe move!

 

Mei 2019

 

 • Kandidaat, werkzaam als receptioniste/administratief medewerker, is gestart bij Veiligheidsregio Midden en West Brabant.
 • Kandidaat, werkzaam als zzp’er op gebied van Wijkgericht Werken, is geplaats bij Gemeente Zaltbommel.
 • Tweede spoor traject van een docent binnen het VO is positief afgerond in verband met volledige herstelmelding. In het traject is helder geworden waar haar 'energielek' zat. Kandidate is begeleid en gecoacht  hoe zij dit anders kan en dient aan te pakken met het oog op haar duurzame inzetbaarheid. In gezamenlijkheid met werkgever gekeken naar invulling hiervan. Tot volle tevredenheid van alle partijen ge-gere-integreerd en nu dus weer volop aan het werk! 
 • Leerkracht basisonderwijs is begonnen met werkervaringsplaats binnen de gemeente op de afdeling uitkeringsadministratie. Doelstelling van haar kant is om ervaring op te doen en als het mogelijk is bij deze gemeente een contract na deze periode.
 • Kandidaat, werkzaam als administratief medewerker, is binnen MBO organisatie na doorlening RegioEffect op tijdelijk contract gegaan.
 • Kandidaat die werkzaam was binnen de kinderopvang is hoofd opleidingen geworden binnen de zakelijke dienstverlening.
 • Kandidaat die werkzaam is binnen een ROC heeft de rol van docent ingeruild naar de functie van stage begeleider en interne coördinerende taken.  
 • Leerkracht binnen stichting de Waarden is geplaatst op een Interne Begeleiders functie bij Stichting de Waarden.
 • Leerkracht binnen Stichting de Waarden is succesvol bemiddeld als leerkracht naar een andere school.
 • Kandidaat, werkzaam als administratief medewerker, wordt opticien met opleidingsmogelijkheden.
 • Kandidaat werkzaam als onderwijsassistent wordt medewerker Servicecentre bij een zorginstelling.

 

April  2019

 

 • Voor RIBW Nijmegen/Rivierenland hebben we een interim senior HR professional bemiddeld.
 • Kandidaat werkzaam als manager bij de gemeente Nijmegen is via een doorlening gestart als kwartiermaker frontoffice bij de gemeente Doesburg.
 • Kandidaat is via een doorlening gestart bij de gemeente Eindhoven als directie secretaris a.i. ter vervanging van een zwangerschapsverlof.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, is gestart als Kerndocent Veiligheid en gezondheid opleiding Omgevingskunde bij Avans Hogeschool.
 • Bij Gemeente Someren hebben we een P&O adviseur met accent op beleidsontwikkeling geplaatst.
 • Kandidaat die werkzaam is in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect is succesvol bemiddeld naar Gemeente Someren als Communicatie adviseur.
 • Voor AVRI in Geldermalsen hebben we een interim Projectleider WNRA bemiddeld.
 • Oud-docent uit het Voortgezet Onderwijs is gestart bij Volksuniversiteit met het geven van taallessen (Engels en Duits) bij transportbedrijven. Mooi voorbeeld van maatwerk in het taalonderwijs.
 • Kandidaat (voorheen leerplichtambtenaar bij Gemeente Bernheze), werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, heeft een carrière switch gemaakt en is gestart als Ambulant Begeleider bij een zorginstelling.
 • Kandidaat, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, is gestart als testbegeleider bij een Loopbaanadviesbureau.
 • Frontoffice medewerker van de Connectie is gestart bij de gemeente Arnhem als Functioneel Beheerder.
 • Kandidaat van Presikhaaf Bedrijven is gestart bij de Voorwerkers.
 • Kandidaat werkzaam als HR medewerker binnen de Onderwijsspecialisten is gestart als HR medewerker bij VRGZ. 
 • Financieel administratief medewerker die werkzaam was bij de Onderwijsspecialisten is gestart met een nieuwe baan bij een thuiszorg organisatie.
 • Een secretaresse die werkzaam was bij Permar is gestart als secretaresse bij de gemeente Lingewaard.
 • Een kandidaat die werkzaam was bij VGGM als secretaresse is met een nieuwe baan gestart als planner/administratief medewerker bij Domus Magnus. 

 

Maart  2019

 

 • Kandidaat, werkzaam bij de gemeente Berg en Dal, is tijdelijk gestart als communicatie adviseur bij museum Orientalis.
 • Kandidaat, werkzaam bij de gemeente West-Betuwe als financieel consulent, is succesvol bemiddeld naar de functie van financieel consulent bij de gemeente Neder-Betuwe.
 • Voormalig directielid bij de gemeente Zwijndrecht, werkzaam in een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect, is gestart als interim manager bij het bureau interim management van de gemeente Rotterdam.
 • Kandidaat, werkzaam als teamleider/HR adviseur bij de gemeente Buren, gaat via een doorlening werken als senior HR-adviseur bij de gemeente Uden.
 • Kandidaat van de Gemeente Ede is gestart als secretaresse bij de gemeente Lingewaard. 
 • Kandidaat van de Gemeente Arnhem is gestart als demandmanager bij de gemeente Rheden. 
 • Kandidaat die in maart gestart is binnen een Duurzaam Inzetbaarheidscontract bij RegioEffect is per 1 mei aanstaande uit dienst en begint in een geweldige nieuwe baan binnen de zorg.

 

Februari 2019

 

 • Leerkracht uit het basisonderwijs maakt de overstap naar een organisatie gespecialiseerd in streekproducten en gaat hier de verkoop en marketing voor haar rekening nemen
 • Secretaresse vanuit bestuur primair onderwijs begint bij een MBO-instelling als administratief ondersteuner MTS
 • Manager van Pluryn gaat in het kader van het netwerkprogramma ‘Ambitieuze Ambassadeur’ een opdracht op strategisch niveau doen bij Talis
 • Adviseur subsidies bij een waterschap succesvol doorgeleend naar de functie van Subsidie Adviseur bij de provincie Gelderland
 • Kandidaat met Duurzaam Inzetbaarheidscontract gaat een adviesopdracht vervullen op het gebied van afval bij gemeente Sint Anthonis
 • Teammanager van een gemeenschappelijke regeling uit Limburg heeft succesvol de overstap gemaakt naar de functie van consultant bij een landelijk adviesbureau

 

Januari 2019

 

 • Teammanager bij een gemeente in Zuid-Holland gaat via een doorlening starten als Programmamanager Omgevingswet bij de gemeente Vlissingen
 • Directielid werkbedrijf is vanuit een Duurzaam Inzetbaarheidscontract doorgestroomd naar de functie van directeur-bestuurder bij werkbedrijf Zwolle
 • Senior HR-adviseur bij een gemeente is succesvol bemiddeld naar de functie van senior HR-adviseur bij een omgevingsdienst
 • Kandidaat werkzaam als projectleider Informatisering en Automatisering bij een bedrijfsvoeringsorganisatie voor drie gemeenten maakt succesvol de overstap naar het bedrijfsleven
 • Kandidaat werkzaam als medewerker bij de provincie Gelderland begeleid naar nieuwe leuke opdracht binnen de provincie Gelderland
 • Financieel consulent gaat vanuit een dienstverband bij RegioEffect de jaarrekening opstellen bij gemeente West-Betuwe
 • Kandidaat werkzaam bij een gemeente in de Liemers begeleid naar een nieuwe baan bij een grote gemeente in Flevoland
 • Leerkracht uit het basisonderwijs is succesvol bemiddeld op een ondersteunende HR functie bij een organisatie voor Speciaal Onderwijs
 • Docent binnen het MBO mag naar aanleiding van zijn Jobsearch traject waarbij hij scherp heeft wat hij wenst te gaan doen, een nieuwe opleiding ontwikkelen binnen zijn organisatie
 • Leerkracht uit het basisonderwijs gaat naar aanleiding van een Jobsearch traject via RegioEffect als NT 2 docent op het MBO aan de slag

 

Succesvolle matches in 2018

 

December 2018: Kandidaat gaat werken als administratief medewerker HR bij de gemeente Haaren.

December 2018: Medewerkster van Waterschap Aa en Maas gaat via een doorlening een tijdelijke vacature invullen als administratief medewerkster bij de gemeente Haaren (afdeling Personeelszaken).

December 2018: Leerkracht uit Speciaal Onderwijs gaat starten in januari bij ander bestuur, ook Speciaal Onderwijs.

December 2018: Docent Voortgezet Onderwijs start als taal assessor.

November 2018: Leerkracht reguliere basisschool is gestart als leerkracht in het Speciaal Onderwijs.

November 2018: HR beleidsmedewerker bij gemeente Dordrecht gaat aan de slag als beleidsadviseur HR en Arbo.

November 2018: Medewerker burgerzaken maakt de overstap van Werkorganisatie CGM naar de gemeente Utrecht.

November 2018: Een kandidaat is gestart als interim HR adviseur bij de gemeente Weert.

November 2018: Senior projectleider en adviseur crisisbeheersing bij Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) is gestart als Senior expert business continuity & crisis management bij een energiebedrijf.

November 2018: Kandidaat is gestart als interim senior adviseur HR bij Omgevingsdienst Brabant Noord.

Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Almelo gestart via collegiale doorlening als interim afdelingshoofd beheer en onderhoud bij de provincie Gelderland.

Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Arnhem gaat starten via collegiale doorlening als projectleider Omgevingswet bij een Omgevingsdienst.

Oktober 2018: Onderwijsassistente niveau 3 gaat starten in het Primair Onderwijs bij Montessori school te Nijmegen als onderwijsassistente.

Oktober 2018: Kandidaat is gestart als HR Adviseur binnen de zorg en welzijn.

Oktober 2018: Kandidaat is geholpen aan een vrijwilligersbaan bij een museum in de groenvoorziening.

Oktober 2018: Kandidaat mag starten als wijkcoach in de vorm van een stage binnen de gemeente Arnhem.

Oktober 2018: Kandidaat is gestart bij AlliantieVO om ervaring op te doen als stagiair.

Oktober 2018: Directeur uit primair onderwijs is leerkracht geworden in het Speciaal Onderwijs.

Oktober 2018: Onderwijsassistent is begonnen bij nieuw bestuur, wederom in functie van onderwijsassistent.

Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Almelo gestart via collegiale doorlening als interim afdelingshoofd beheer en onderhoud bij de provincie Gelderland.

Oktober 2018: Een kandidaat werkzaam in loondienst bij de gemeente Arnhem gaat starten via collegiale doorlening als projectleider Omgevingswet bij een Omgevingsdienst.

Oktober 2018: Onderwijsassistente niveau 3 gaat starten in het Primair Onderwijs bij Montessori school te Nijmegen als onderwijsassistente.

September 2018: Leerkracht uit Primair onderwijs gaat werken als leerkracht binnen het ZMOK onderwijs.

September 2018: Directeur Regulier Primair Onderwijs gaat werken als leerkracht in Speciaal Onderwijs. 

September 2018: Een kandidaat werkzaam als HR Adviseur bij een grote welzijnsorganisatie in Gelderland succesvol begeleid naar de stap van het HR vak.

September 2018: Een kandidaat gestart als interim manager hrm bij de provincie Gelderland.

September 2018: Een kandidaat werkzaam als hoofd planning en control bij een ziekenhuis succesvol bemiddeld naar functie van business controller bij Karakter.

Augustus 2018: Een kandidaat werkzaam als adviseur bij een grote welzijnsorganisatie in Gelderland succesvol begeleid naar de stap van zelfstandig ondernemerschap.

Augustus 2018: Docent uit het Hoger Beroeps Onderwijs gaat bij organisatie gespecialiseerd op het gebied van taal en gehoor werken in de functie van beleidsadviseur.

Augustus 2018: Leerkracht uit het Primair onderwijs heeft baan gevonden als klantenservice medewerker bij grote uitvaartorganisatie.

Augustus 2018: Een kandidaat via een doorlening succesvol ingestroomd in vaste dienst als Regisseur Vastgoed bij een gemeente in Gelderland.

Juli 2018: Outplacement kandidaat vanuit Leerkracht in het Primair Onderwijs overstap gemaakt als Mode Adviseur bij een modeketen.

Juli 2018: Leerkracht die aantal maanden uit dienst is van een bestuur gaat na de zomervakantie starten als Onderwijsassistente bij een ander bestuur in het Primair Onderwijs.

Juli 2018: Docent Verpleegkunde MBO gaat na de zomer starten bij een Hogeschool in Brabant als Docent Health and Social Work en als Adviseur bij een Opleidingsinstituut binnen de zorg.

Juli 2018: Docent Biologie gedetacheerd vanuit een middelbare school naar een andere middelbare school in Brabant.

Juni 2018: Bestuurssecretaresse van een gemeente in Noord-Limburg gaat via een doorlening werken als bestuurssecretaresse bij een middelgrote gemeente in Noordoost Brabant.

Juni 2018: Een HRM-adviseur vanuit een gemeente in Zuidoost Brabant doorgeleend als HRM-adviseur bij een gemeente in Midden-Brabant.

Mei 2018: Bouwcoördinator uit het Primair Onderwijs heeft middels een traject op loopbaanoriëntatie de keuze gemaakt om zich te bekwamen in coachingsvaardigheden en hierin opleiding te gaan volgen.

Mei 2018: Senior Adviseur, werkzaam geweest bij grote instelling op zorg en welzijn, bemiddeld naar nieuwe functie als Senior Adviseur Kwaliteit bij RIBW.

Mei 2018: GIS Medewerker vanuit de Provincie Gelderland aan de slag als Intern Medewerker Subsidies bij de provincie Gelderland.

Mei 2018: Een Rayonmanager Vallei en IJssel van de Provincie Gelderland voor één jaar gedetacheerd als vrachtwagenchauffeur bij Appel.

Mei 2018: Een Leerkracht uit Primair Onderwijs heeft een vaste baan als Docent Pedagogiek MBO.

Mei 2018: Logopediste gaat een traineeship in de zorg doen. Middels onze loopbaanverkenner en begeleiding kon zij deze passie ontdekken en verwoorden in het sollicitatiegesprek.

Mei 2018: Een docent outdoor en adventure binnen Helicon geholpen om de switch te maken naar docent lichamelijke opvoeding binnen Helicon.

Mei 2018: Een afgestudeerde MBO-ICT kandidaat succesvol bemiddeld naar een baan bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe.

Mei 2018: Technisch projectleider I&A van het Shared Service Centrum Drechtsteden is via een doorlening gaan werken bij de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

April 2018: Docent van Praktijkschool geeft nu les in Eindhoven op het VMBO.

April 2018: Leerkracht Primair Onderwijs aan de slag als Sportcoach bij een Slank & Fit Studio voor dames in Brabant.

April 2018: Docent Bank & Verzekeringswezen gaat een werkervaringsplek doen bij een Gemeente in Brabant op de afdeling Verzekeringen.

Maart 2018: Een kandidaat is gestart bij de Fontys Hogeschool in Brabant als Projectmanager.

Maart 2018: Docent van een ROC wordt gedetacheerd naar een school in Brabant als Docent Bank & Verzekeringswezen.

Maart 2018: Handhaver bij een Omgevingsdienst in Brabant tijdelijk doorgeleend als Beheerder Openbare Ruimte bij een gemeente in Brabant.

Maart 2018: Secretaresse vanuit een gemeente in Limburg tijdelijk doorgeleend naar een gemeente in Gelderland op dezelfde functie.

Maart 2018: Een zelfstandige Specialist Afval bij een gemeente in Brabant begonnen op een passende klus.

Februari 2018: Een outplacement kandidaat vanuit Leerkracht in het primair onderwijs in Brabant nu aan het werk als Management Assistente bij een organisatie in Gelderland.

Februari 2018: Een andere outplacement kandidaat opgestart en al aan het werk als Bewegings/Afslank Coach. Oorspronkelijk afkomstig uit het primair onderwijs in Brabant als Leerkracht.

Februari 2018: Een Leerkracht via een loopbaanoriëntatietraject tot de conclusie gekomen voor zichzelf te beginnen. Gestart met opstart van het bedrijf.

Januari 2018: Een Afdelingscoördinator van GGD Limburg-Noord is gestart als Manager Kliniek & Poli bij het Reinaert Kliniek in Maastricht.

Januari 2018: Adjunct-hoofd van de GGD Hart voor Brabant is succesvol bemiddeld op de functie van Zorgcoach bij een instelling op het gebied van zorg & welzijn.